Trivsel, tillid og tryghed er essensen i al terapi og coaching.

Det er min overbevisning, Det er det, jeg tror på og lever ud fra hver dag.

At møde dig lige dér, hvor du er i dit liv, – dér, hvor du føler og samtidig bliver bekræftet i, at du trygt kan dele dit inderste med mig, – er netop dér, hvor det grundlæggende i din forandringsproces tager form.

I fællesskab belyser vi dine ressourcer – både de bevidste og de ubevidste ressourcer. Jeg arbejder ud fra, at svarene bor i dig,- jeg hjælper dig til at finde dem, og herefter udfolde dem, så du i tillid og i balance kan gå ”din nye vej”.

Derfor ligger det mig også meget på sinde, at du ser, hører og mærker, at det er måden, hvorpå jeg arbejder. At du oplever, at det er mit værdisæt som terapeut, coach og trivselskonsulent.

Det er mit håb og ønske, at jeg med denne hjemmeside kan give dig et indblik i, på hvilke områder i dit liv, jeg kan hjælpe dig.

Tak fordi du læser med.

Kærligst Connie.

Psykoterapeut, coach og trivselskonsulent.

Psykoterapi og Coaching

Samtalerne med dig som min klient beror på det holistiske menneskesyn og er bygget op omkring eksistentiel og humanistisk psykologi.

Hvad kan jeg hjælpe med

For nogen kan denne sætning skabe uro og utryghed. Andre er i erkendelsen af, at det måske er rigtigt, men har svært ved at forene sig med tanken. Der er altid en årsag…

Kontakt og priser

Her finder du mine kontaktoplysninger, beskrivelse af mine uddannelser og kurser samt øvrige informationer